Of all the things I know
I understand almost nothing

zondag 4 september 2022

Then and now 84


 1913: Russische grootvorsten en officieren genieten onder grote parapluien van het goede leven, op de voorgrond ligt een Kodak Folding Brownie No. 2

2022: Nijmegenaren genieten onder zonneschermen van het goede leven; de foto is gemaakt met... zo'n Kodag Folding Brownie No. 2  op Fomapan100 in Fomadon

Geen opmerkingen:

Een reactie posten